EMDR

Soms, als een trauma tijdens de therapiesessies steeds blijft terugkomen en de ontwikkeling op gevoelsgebied tegenhoudt, gebruik ik wel eens de methode EMDR. Meestal maar 1 of 2 sessies waarna we weer verder kunnen met de haptotherapie.

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een korte en krachtige therapie voor het verwerken van vervelende of traumatische ervaringen. Met EMDR vindt traumaverwerking plaats door het stimuleren van de hersenen d.m.v. oogbewegingen of ritmische geluiden.

EMDR is bedoeld voor mensen die vervelende, schokkende of traumatische ervaringen hebben meegemaakt en daar nog steeds de gevolgen van ondervinden. Hierbij kan het gaan om eenmalige ervaringen zoals een ongeval, verkrachting, geweldsmisdrijf, medische ingreep of verlies, maar ook om langdurige blootstelling aan bijvoorbeeld pesten, misbruik, geweld of oorlog.

Tijdens een EMDR sessie denkt de cliënt, onder begeleiding van de therapeut, bewust aan onverwerkte of storende ervaringen. Tegelijkertijd volgt hij of zij met de ogen de heen en weer bewegende hand van de therapeut of luistert naar ritmische klikjes via een koptelefoon. Hierdoor wordt een verwerkingsproces in de hersenen gestimuleerd, vergelijkbaar met wat er gebeurt tijdens de REM slaap, alleen nu in volledig waakbewustzijn. Tijdens de EMDR wordt alles wat met de nare ervaringen samenhangt verwerkt, zonder dat daarbij veel gepraat wordt. Hierdoor krijgt de ervaring een nieuwe plek en verdwijnen de vervelende gevolgen ervan.

Aanmelden

  Je naam

  Je e-mailadres

  Je telefoonnummer

  Postadres

  Postcode

  Woonplaats

  Vragen/opmerkingen: